l'entreprise AdamS avec le siège à Mragowo agit sur le marché de menuiserie de batiment depuis 1993 . Au debut il y avait 7 employées, en fabriquant les chassis sur le système ” Panorma'', l'année suivante  la vente a bien grandi et le patron a embuaché de nouveaux employées . Le système ''Panorma'' a été pauvre et afin d'ameliorer sa position sur le marché , l'entreprise a commencé à chercher le meilleur profil de production. En 1995 , on a commencé la production de la menuiserie PVC dans le système Intertec . Actuellement ce système porte le nom aluplast ideal et il est  beaucoup plus riche que  la version de base. En 1998 , l'entreprise a introduit aussi la prodution de la menuiserie  en aluminium.

L'activité de base de l'entreprise c'est la production de la menuiserie PVC et ALU . L'offre comprend quelques systèmes de profils PVC de marque Aluplast, Bruegmann, Schuco et notre propre ligne Pasive Line Plus et Ultra , En aluminium c'est la marque Aliplast et Sapa sur la quincaillerie Siegienia .  Nous offrons la menuiserie en plusieurs variantes stylistiques et fonctionnelles.

Ajourd'hui, l'entreprise fabrique 120.000 de chassis PVC . La haute qualite de nos produits , une large offre , de courts délais de réalisation ainsi que le service professionel ont causé un développement important de notre réseau de vente en cours de dernières années.

L'entreprise dispose du service de contrôle de qualité et le savoir faire qui permet de vitrer les fenêtres en diminuant le casse de vitrages.

La strategie de l'entreprise s'appuie sur le réseau des partenaires commerciaux. Nous sommes présents aux foires de construction ( en France , en Allemagne, en Italie et en Suède). L'export d'aujourd'hui c'est presque 40 % .
le grand  nombre de clients étrangers confirme que nous sommes toujours  connus de qualité. Le succes de l'entreprise c'est aussi le parc de machines moderne et notre propre transport grâce au quel nous réalisons des livraisons en Pologne et à l'étranger d'une manière efficace et en délai prévu.


Powiększająca się baza klientów zagranicznych jest najlepszym potwierdzeniem, że wciąż "jesteśmy znani z jakości". Natomiast ciągłe usprawnienia procesów produkcyjnych, inwestycje w ciągi technologiczne sprawiają, iż jesteśmy liderem w produkcji wysokiej jakości okien.

Dotychczasowe sukcesy Firmy AdamS nie byłyby możliwe, gdyby nie nowoczesny park maszyn, własny tabor samochodowy oraz przede wszystkim, gdyby nie wykwalifikowana kadra oraz zgrana załoga liczącą obecnie ponad 200 osób. Atmosfera rodzinna, zaangażowanie oraz utożsamianie się z firmą gwarantują sprawną realizację zamówień i na najwyższym poziomie.

Do znaczących wartości niematerialnych należy zaliczyć umiejętność pozyskiwania klientów, właściwy dobór nowych konstrukcji stolarki budowlanej, funkcjonalną i dobrze prezentującą się stronę internetową, skuteczne wykorzystywanie targów branżowych w kraju i zagranicą (m.in. Włochy, Szwecja, Niemcy, Francja, Litwa, Łotwa).

L'entreprise a son propre produit des fenêtres passive – line , fenêtre basse énergie ”bio – climatique” crées pour les maisons passives . Les fenêtres avec d'excellente paremètre d'isolation thermique , permettant de réduire les dépenses énérgetiques de facon substantielles. L'excellente  qualité de ce produit est prouvée par de nombreux nominations et  prix.

Firma "AdamS" H. Pędzich korzystając z dofinansowań unijnych dąży do optymalizacji procesów produkcji oraz ciągle poszukuje innowacyjnych rozwiązań pozwalających na wyróżnienie swojej oferty i uzyskanie pewnej przewagi w silnie konkurencyjnym otoczeniu. 

 

Chronologie:


 • 1992 - Założenie Firmy AdamS H.Pędzich
 • 1992 - Création  de l'entreprise AdamS H. Pędzich
 • 1993 - Rozpoczęcie produkcji stolarki PCV w małym zakładzie przy ul. Mazurskiej 20 w Mrągowie na profilu Panorama
 • 1993 -   Production de la menuiserie PVC dane une petite usine rue Mazurska 20 à Mragowo  sur le système Panorama
 • 1994 - Wzrost zainteresowania rynku lokalnego oknami PCV
 • 1994 -  Marché local s'interèsse de plus en plus aux chassis PVC
 • 1995 - Zmiana profilu na Intertec; otwarcie biura handlowego w Olsztynie; opracowanie własnego programu produkcyjnego i do wycen
 • 1995 -  Production de la menuiserie PVC en système Intertec
 • 1996 - Zakup części posesji na ul. Giżyckiej, modernizacja istniejących budynków do produkcji stolarki PCV
 • 1996 -  Modernisation des bâtiments pour la production de la menuiserie PVC
 • 1997 - Rozpoczęcie produkcji stolarki PCV i ALU na ul. Giżyckiej 5; realizacja pierwszych zamówień do Kalingradu; nawiązanie współpracy z firmą ALUPLAST
 • 1997 - Réalisation des premières commandes a Kalingrad , le début de la coopération avec Aluplast
 • 1998 - Przeniesienie biura z ul. Mazurskiej 20 na ul. Giżycką 5, wzrost zatrudnienia; firma stała się Zakładem Pracy Chronionej
 • 1998 - Augmentation d'embauche dans une entreprise ,
 • 1999 - Rozbudowa hal produkcyjnych przy ul. Giżyckiej 5
 • 1999 -  Aggrandissement des halles de production
 • 2000 - Rozpoczęcie eksportu do Szwecji i Niemiec
 • 2000 - Export en Suède et en Allemagne
 • 2002 - Zakup kolejnej części nieruchomości przy ul. Giżyckiej 5; zmiana strategii działalności firmy - rozszerzenie rynku z lokalnego na ogólnokrajowy, nawiązanie współpracy z pierwszymi dyrektorami regionalnymi; zakup pierwszej automatycznej 4 -głowicowej linii produkcyjnej
 • 2002 - Changement de strategie de l'entreprise , le développement du marché local , le début de coopération avec les premiers directeurs régionaux , l'achat de la première ligne de production à 4 têtes .
 • 2003 - Zakup ostatniej części nieruchomości z halą produkcyjna przy ul. Giżyckiej 5, łącznie powierzchnia firmy i hal produkcyjnych wynosi 1,3 ha, wzrost zatrudnienia, rozbudowa części socjalno-biurowej; rozpoczęcie współpracy z dostawcą szyb PST
 • 2003 - Superficie de l'entreprise et des halles de production s'étend sur 1,3 ha
 • 2004 - Rozszerzenie kontaktów zagranicznych na Europę Zachodnią (Niemcy, Francja, Belgia)
 • 2004 - Développement des contacts étrangers en Europe ( Allemagne , France , Belgique )
 • 2006 - Otwarcie biura handlowego w Łomży, pozyskanie nowych klientów zagranicznych; zakup kolejnych dwóch automatycznych linii produkcyjnych
 • 2006 - Ouverture du bureau commercial a Łomża , l'achat de 2 nouveaux  lignes automatiques  de production
 • 2009 - Zakup nieruchomości w Barczewie o pow. 1,2 ha (dwie hale produkcyjne o pow. 5,3 tys metrów), rozpoczęcie okleinowania profili na potrzeby własne; Pierwsza nagroda VIP - Najlepsze okna PCV za nowy produkt Passiv-line
 • 2009 - Achat des bâtiments a Barczewo à superficie 1,2 ha , le premier prix VIP – pour les meilleurs fenêtres PVC et un nouveau produit Passive – line
 • 2010 - Rozpoczęcie współpracy z Firmą Bruegmann; wprowadzenie do oferty okien energooszczędnych Passiv-Line
 • 2010 - Début de coopération avec l'entreprise Bruegamnn : l'élargissement de notre offre par l'introduction des fenêtres énérgetiques Passive – Line
 • 2011 - Pierwszy udział w przedsięwzięciu: Fabryka Okien na Żywo podczas Międzynadorowych Targów Budma w Poznaniu, na cele charytatywne przekazaliśmy wszystkie wyprodukowane okna
 • 2011 - Participation à la Foire internationale  ''Budma''  à Poznań,  a la fabrication des fenêtres en direct , toutes les fenêtres fabriquées ont été destinées aux objectifs caritatifs .
 • 2012 - Wprowadzenie do ofert okien z LiniiPassiv Line – Plus i Ultra. Innowacyjność potwierdza zdobyta nagroda Vip Innowacyjna Stolarka
 • 2012 - Introduction des fenêtres Passive line Plus et Ultra . Innovation confirmée par le prix VIP de la menuiserie innovante
 • 2013 - Rozpoczęcie współpracy z Firmą Siegenia-Aubi. Zdobycie nagrody Lider Innowacyjności 2013, Złoty Medal MTP 2013. Rozpoczęcie budowy nowej hali produkcyjnej przy ul. Leśna Droga w Mrągowie
 • 2013 - Début de la coopération avec l'entreprise  Siegenia-Aubi le prix  de Leader de l'innovation 2013 , la médaille d'or MTP 2013 Début de construction de la nouvelle hall de production rue Leśna Droga a Mrągowo

En bref:

Copyright © 1993 - 2020 "AdamS" H. Pędzich