Pracujemy w godzinach:Pn-Pt - 8:00 - 16:00
 
Zadzwoń do nas:+48 89 741 32 48
To może cię zainteresować

Smog to coraz częstszy problem naszych miast. Jego wpływ odczuwalny jest nie tylko w dużych metropoliach, ale coraz częściej także na obrzeżach miast. Program Czyste Powietrze ma pomóc w zniwelowaniu szkodliwej emisji spalin do atmosfery. W jego ramach otrzymać możemy dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Aby z nich skorzystać zapoznajcie się z prezentowanym poradnikiem. 

 

Dla kogo Czyste Powietrze?
 
Do programu Czyste Powietrze aplikować mogą właściciele budynków jednorodzinnych lub ci, którzy uzyskali zgodę na jego budowę, a budynek nie zgłoszony został do użytkowania. W ramach programu, osoby zgłaszające swoje wnioski, otrzymać mogą pieniądze na przedsięwzięcia termoizolacyjne. Mogą to być urządzenia budowlane, materiały czy usługi. Dolna granica kosztów przedsięwzięcia to 7 tysięcy złotych, a górna to 53 tysiące złotych. Warunkiem podstawowym jest dla budynków istniejących wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu, a dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.
 
Dofinansuj swoje okno lub drzwi
 
W kontekście stolarki okiennej i drzwiowej, program Czyste Powietrze daje bardzo duże możliwości. W jego ramach możemy docieplić przegrody zewnętrzne i wewnętrzne, otrzymać dofinansowanie na okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne czy okna połaciowe. Również usługi samej wymiany okien i drzwi są objęte programem.  W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie od 30% do nawet 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji (w zależności od miesięcznej kwoty dochodu na osobę w gospodarstwie domowym). Jeśli na przykład osoba korzystająca z Programu Czyste Powietrze przeprowadziła termomodernizację budynku za łączny koszt 40 000 złotych, gospodarstwo domowe liczy 3 osoby, których średni dochód na osobę wynosi od 601 do 800 złotych, aplikujący do programu otrzymać może 32 000 zł czyli 80% kosztów kwalifikowanych do wsparcia. 
Pamiętać należy o sprawdzeniu swoich dochodów oraz kosztów poszczególnych prac związanych z termomodernizacją. To właśnie poszczególne koszty prac, składają się na ostateczną kwotę. 
 
Jak aplikować?
 
Przede wszystkim powinniśmy zapoznać się z dokładnymi szczegółami programu. Są one dostępne w dokumencie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/1_program_priorytetowy_czyste_powietrze_2019-01-15__003.pdf) Znajdziemy tam wszystkie niezbędne informacje oraz szczegółowe tabele dotyczące nie tylko wysokości procentowej dofinansowania ale również maksymalne kwoty kwalifikowane jednostkowych prac modernizacyjnych. 
Następnie musimy zbadać potrzeby budynku poprzez wykonanie audytu energetycznego lub uproszczonej analizy energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. 
 
Kolejnym krokiem jest odnalezienie wniosku i złożenie go w najbliższej miejscowości zlokalizowanej w pobliżu budynku, mającego zostać objętym programem. Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Później następuje wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, mająca na celu sprawdzenie i potwierdzenie stanu budynku. Po podpisaniu umowy składamy wniosek o płatności. Zakończenie przedsięwzięcia następuje po ostatecznej wizycie przedstawiciela WFOŚiGW zatwierdzającego realizację modernizacji. Po pozytywnej weryfikacji dochodzi do finalnego rozliczenia przedsięwzięcia. Oferta naszych okien i drzwi cechuje się bardzo wysoką termoizolacyjnością, przez co produkty firmy Adams są pewnym wyborem, zapewniającym pozytywną weryfikację do programu Czyste Powietrze. Zachęcamy do zapoznania się z Programem Czyste Powietrze i skorzystania z dofinansowania.
 
Przydatne strony znajdziecie poniżej:
 
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/kontakt/ - Kontakt oraz strony poszczególnych oddziałów