REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ


Poprawa konkurencyjności Firmy „AdamS” H. Pędzich poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w produkcji i kontroli jakości wyrobów gotowych
Nr umowy
UDA-RPWM.01.01.07-28-020/14-00
Priorytet 1
Przedsiębiorczość
Działanie 1.1
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Zapytania ofertowe:

Złożenie oferty na zakup centrum tnąco – obróbczych.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup linii zgrzewająco-czyszczących.

szczegóły

Wyniki postępowania:

Wynik postępowania na zakup centr tnąco-obróbczych.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup linii zgrzewająco-czyszczących.

szczegóły
 
Wprowadzenie innowacyjnej produkcji szyb zespolonych jako istotny element wzrostu pozycji rynkowej i konkurencyjności Firmy AdamS H. Pędzich w Mrągowie
Nr umowy
UDA-RPWM.01.01.07-28-261/12-00
Priorytet 1
Przedsiębiorczość
Działanie 1.1
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Zapytania ofertowe:

Złożenie oferty na zakup i instalację linii do produkcji szyb zespolonych, giętarki, zasypywarki i butylarki ramek dystansowych.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup i instalację automatycznego stołu do rozkroju szkła.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup i instalację stołu do cięcia laminatu.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup suwnicy.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup stołu do szprosów.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup stojaków na pakiety, trawersu, chwytaka ssawkowego, magazynu przesuwnego, wózków na formatki.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup i instalację drukarki do ramek.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup oprogramowania procesu produkcji szyb zespolonych.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup urządzenia do badania zawartości gazu.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup stacji uzdatniania wody.

szczegóły

Wyniki postępowania:

Wyniki postępowania na zakup i instalację linii do produkcji szyb zespolonych, giętarki, zasypywarki i butylarki ramek dystansowych.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup i instalację automatycznego stołu do rozkroju szkła.

szczegóły

Wyniki postępowania zakup i instalację stołu do cięcia laminatu.

szczegóły

Wyniku prowadzonego postępowania na zakup suwnicy o udźwigu 5 ton.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup oprogramowania procesu produkcji szyb zespolonych.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup stołu do szprosów.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup stojaków na pakiety, trawersu, chwytaka ssawkowego, magazynu przesuwnego, wózków na formatki.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup i instalację drukarki do ramek.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup stacji uzdatniania wody.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup urządzenia do badania zawartości gazu.

szczegóły
 
Wzmocnienie pozycji rynkowej Firmy AdamS H.Pędzich poprzez inwestycje w urządzenia produkcyjne i środki transportu
Nr umowy
UDA-RPWM.01.01.09-28-196/10-00
Priorytet 1
Przedsiębiorczość
Działanie 1.1
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.9
Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość projektu
brutto

3.624.102,13 PLN, kwota dofinansowania 1.035.113,05 PLN

Firma „AdamS” H. Pędzich zakończyła realizację projektu pn. „Wzmocnienie pozycji rynkowej Firmy „AdamS” H. Pędzich poprzez inwestycje w urządzenia produkcyjne i środki transportu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

W wyniku projektu zwiększył się znacznie potencjał produkcyjny Firmy, potencjał logistyczny i operacyjny. Kupiono następujące maszyny, środki transportu i urządzenia:

  1. Dwie automatyczne czyszczarki naroży z automatycznymi stacjami obracania marki „Rotox” EPA Nr 479,
  2. Dwie zgrzewarki 4-głowicowe marki Rotox,
  3. Centrum obróbcze profili PCV typ PBZ marki Hollinger,
  4. Przyczepę ciężarową 2-osiową 10 tonową marki Tramp-Trail,
  5. Cztery samochody ciężarowe 18-tonowe marki Man,
  6. Kamerę termowizyjną Flir E50.

W wyniku projektu powstały w Firmie cztery nowe stanowiska pracy, na których zostali zatrudnieni nowi pracownicy.

 
Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar integrującego Firmę AdamS z jej dostawcami i odbiorcami
Nr umowy
UDA-POIG.08.02.00-28-018/13-00
Działanie 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Złożenie oferty na dostawę, instalację i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar, integrującego Firmę AdamS z jej dostawcami i odbiorcami z nieograniczoną liczbą użytkowników, wsparciem technicznym i gwarancją producenta.

szczegóły

Złożenie oferty na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do siedziby zamawiającego oraz rocznym wsparciem informatycznym w siedzibie zamawiającego.

szczegóły

Wyniki postępowania:

Wyniki postępowania na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do siedziby zamawiającego oraz rocznym wsparciem informatycznym w siedzibie zamawiającego.

szczegóły

Wyniki postępowania na dostawę, instalację i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar, integrującego Firmę AdamS z jej dostawcami i odbiorcami z nieograniczoną liczbą użytkowników, wsparciem technicznym i gwarancją producenta.

szczegóły
 
Wzrost konkurencyjności Firmy AdamS H. Pędzich w Mrągowie poprzez wprowadzenie innowacyjnych zmian procesu produkcyjnego stolarki PCV
Nr umowy
UDA-RPWM.01.01.07-28-262/12-00
Priorytet 1
Przedsiębiorczość
Działanie 1.1
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Zapytania ofertowe:

Złożenie oferty na zakup automatycznej zgrzewaki 6-cio głowicowej.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup centrum obróbczego ze zintegrowaną stacją chłodzenia.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup automatycznej oczyszczarka naroży z automatyczną stacją obrotową.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup doprowadzającego jezdnego wózka transportowego do obsługi bufora skrzydeł, bufora skrzydeł, automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo-montażowego, stacji zakładania skrzydeł, doprowadzającego jezdnego wózka transportowego do obsługi bufora skompletowanych okien, automatycznego bufora skompletowanych okien, kompletu barierek ochronnych.

szczegóły

Złożenie oferty na zakup lekkiej suwnicy o udźwigu do 500 kg z chwytakiem ssawkowym.

szczegóły

Wyniki postępowania:

Wynik postępowania na zakup doprowadzającego jezdnego wózka transportowego do obsługi bufora skrzydeł, bufora skrzydeł,automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo-montażowego,stacji zakładania skrzydeł, doprowadzającego jezdnego wózka transportowego do obsługi bufora skompletowanych okien, automatycznego bufora skompletowanych okien, kompletu barierek ochronnych.

szczegóły

Wynik postępowania na zakup automatycznej zgrzewaki 6-cio głowicowej.

szczegóły

Wynik postępowania na zakup centrum obróbczego ze zintegrowaną stacją chłodzenia.

szczegóły

Wynik postępowania na zakup automatycznej oczyszczarka naroży z automatyczną stacją obrotową.

szczegóły

Wynik postępowania na zakup lekkiej suwnicy o udźwigu do 500 kg z chwytakiem ssawkowym.

szczegóły

Shortcuts

Copyright © 1993 - 2021 "AdamS" H. Pędzich