11-700 Mrągowo, ul. Leśna Droga 10A, woj. warmińsko-mazurskieadams@adams.com.pl+48 89 741 32 48

Wybierz język:


Firma AdamS H. Pędzich korzystając z dofinansowań unijnych dąży do optymalizacji procesów produkcji oraz ciągle poszukuje innowacyjnych rozwiązań pozwalających na wyróżnienie swojej oferty i uzyskanie pewnej przewagi w silnie konkurencyjnym otoczeniu.

REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Poprawa konkurencyjności Firmy „AdamS” H. Pędzich poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w produkcji i kontroli jakości wyrobów gotowych

Nr umowy
UDA-RPWM.01.01.07-28-020/14-00
Priorytet 1
Przedsiębiorczość
Działanie 1.1
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Wyniki postępowania:

Wynik postępowania na zakup linii zgrzewająco-czyszczących.

szczegóły
 

Poprawa konkurencyjności Firmy „AdamS” H. Pędzich poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w produkcji i kontroli jakości wyrobów gotowych

Nr umowy
UDA-RPWM.01.01.07-28-020/14-00
Priorytet 1
Przedsiębiorczość
Działanie 1.1
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Firma Adams H. Pędzich prosi o składanie ofert na zakup oraz instalację dwóch sztuk linii zgrzewająco-czyszczących. Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe:

Złożenie oferty na zakup linii zgrzewająco-czyszczących.

szczegóły
 

Poprawa konkurencyjności Firmy „AdamS” H. Pędzich poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w produkcji i kontroli jakości wyrobów gotowych

Nr umowy
UDA-RPWM.01.01.07-28-020/14-00
Priorytet 1
Przedsiębiorczość
Działanie 1.1
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Wyniki postępowania:

Wynik postępowania na zakup centr tnąco-obróbczych.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup linii zgrzewająco-czyszczących.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup komory badawczej.

szczegóły
 

Wprowadzenie innowacyjnej produkcji szyb zespolonych jako istotny element wzrostu pozycji rynkowej i konkurencyjności Firmy AdamS H. Pędzich w Mrągowie

Nr umowy
UDA-RPWM.01.01.07-28-261/12-00
Priorytet 1
Przedsiębiorczość
Działanie 1.1
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Wyniki postępowania:

Wyniki postępowania na zakup i instalację linii do produkcji szyb zespolonych, giętarki, zasypywarki i butylarki ramek dystansowych.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup i instalację automatycznego stołu do rozkroju szkła.

szczegóły

Wyniki postępowania zakup i instalację stołu do cięcia laminatu.

szczegóły

Wyniku prowadzonego postępowania na zakup suwnicy o udźwigu 5 ton.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup oprogramowania procesu produkcji szyb zespolonych.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup stołu do szprosów.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup stojaków na pakiety, trawersu, chwytaka ssawkowego, magazynu przesuwnego, wózków na formatki.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup i instalację drukarki do ramek.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup stacji uzdatniania wody.

szczegóły

Wyniki postępowania na zakup urządzenia do badania zawartości gazu.

szczegóły
 

Wzmocnienie pozycji rynkowej Firmy AdamS H.Pędzich poprzez inwestycje w urządzenia produkcyjne i środki transportu

Nr umowy
UDA-RPWM.01.01.09-28-196/10-00
Priorytet 1
Przedsiębiorczość
Działanie 1.1
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.9
Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość projektu
brutto

3.624.102,13 PLN, kwota dofinansowania 1.035.113,05 PLN

Firma „AdamS” H. Pędzich zakończyła realizację projektu pn. „Wzmocnienie pozycji rynkowej Firmy „AdamS” H. Pędzich poprzez inwestycje w urządzenia produkcyjne i środki transportu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

W wyniku projektu zwiększył się znacznie potencjał produkcyjny Firmy, potencjał logistyczny i operacyjny. Kupiono następujące maszyny, środki transportu i urządzenia:

  1. Dwie automatyczne czyszczarki naroży z automatycznymi stacjami obracania marki „Rotox” EPA Nr 479,
  2. Dwie zgrzewarki 4-głowicowe marki Rotox,
  3. Centrum obróbcze profili PCV typ PBZ marki Hollinger,
  4. Przyczepę ciężarową 2-osiową 10 tonową marki Tramp-Trail,
  5. Cztery samochody ciężarowe 18-tonowe marki Man,
  6. Kamerę termowizyjną Flir E50.

W wyniku projektu powstały w Firmie cztery nowe stanowiska pracy, na których zostali zatrudnieni nowi pracownicy.

 

Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar integrującego Firmę AdamS z jej dostawcami i odbiorcami

Nr umowy
UDA-POIG.08.02.00-28-018/13-00
Działanie 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wyniki postępowania:

Wyniki postępowania na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do siedziby zamawiającego oraz rocznym wsparciem informatycznym w siedzibie zamawiającego.

szczegóły

Wyniki postępowania na dostawę, instalację i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar, integrującego Firmę AdamS z jej dostawcami i odbiorcami z nieograniczoną liczbą użytkowników, wsparciem technicznym i gwarancją producenta.

szczegóły
 

Wzrost konkurencyjności Firmy AdamS H. Pędzich w Mrągowie poprzez wprowadzenie innowacyjnych zmian procesu produkcyjnego stolarki PCV

Nr umowy
UDA-RPWM.01.01.07-28-262/12-00
Priorytet 1
Przedsiębiorczość
Działanie 1.1
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Wyniki postępowania:

Wynik postępowania na zakup doprowadzającego jezdnego wózka transportowego do obsługi bufora skrzydeł, bufora skrzydeł,automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo-montażowego,stacji zakładania skrzydeł, doprowadzającego jezdnego wózka transportowego do obsługi bufora skompletowanych okien, automatycznego bufora skompletowanych okien, kompletu barierek ochronnych.

szczegóły

Wynik postępowania na zakup automatycznej zgrzewaki 6-cio głowicowej.

szczegóły

Wynik postępowania na zakup centrum obróbczego ze zintegrowaną stacją chłodzenia.

szczegóły

Wynik postępowania na zakup automatycznej oczyszczarka naroży z automatyczną stacją obrotową.

szczegóły

Wynik postępowania na zakup lekkiej suwnicy o udźwigu do 500 kg z chwytakiem ssawkowym.

szczegóły

Rok: 2009-2010

Oś priorytetowa
1. Przedsiębiorczość
Działanie
1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie
1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Projekt pt
"Poprawa konkurencyjności Firmy "AdamS" H. Pędzich w Mrągowie poprzez kompleksowe podniesienie, jakości obsługi klientów dzięki zakupom nowoczesnych urządzeń technicznych i oprogramowania";
Wartość całkowita projektu
1 286 014,05 PLN
Zakupione w ramach projektu
W ramach projektu zakupiliśmy maszyny i urządzenia produkcyjne, oprogramowanie komputerowe, wyposażyliśmy stanowiska pracy do konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń.
Poddziałanie
1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Projekt pt
"Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien o podwyższonej sztywności i termoizolacyjności";
Wartość całkowita projektu
4 641 626,87 PLN
Zakupione w ramach projektu
W ramach projektu wprowadziliśmy do produkcji i sprzedaży okna o zwiększonej termoizolacyjności Passiv-line. Powstał także nowy zakład produkcyjny w Barczewie o powierzchni 5500 m2.

Rok: 2013-2015

Oś priorytetowa
1. Przedsiębiorczość
Działanie
1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie
1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Projekt pt
Wzmocnienie pozycji rynkowej Firmy Adams H. Pędzich poprzez inwestycje w urządzenia produkcyjne i środki transportu
Wartość całkowita projektu
3 547 477,79 PLN
Zakupione w ramach projektu
W ramach projektu zakupiliśmy kamerę termowizyjną oraz nowoczesne maszyny produkcyjne: centrum obróbcze profili pcv, zgrzewarki 4-głowicowe ze stacją chłodzenia 2 szt., zaczyszczarki ze stacją obrotową 2szt. Powiększyliśmy również nasz tabor samochodowy o 4 samochody ciężarowe oraz o przyczepę ciężarową 2-osiową.
Działanie
1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie
1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Projekt pt
Wprowadzenie innowacyjnej produkcji szyb zespolonych jako istotny element wzrostu pozycji rynkowej i konkurenyjności Firmy Adams H. Pędzich w Mrągowie
Wartość całkowita projektu
6 622 590,86 PLN
Zakupione w ramach projektu
W ramach projektu zakupiiśmy urządzenia i maszyny oraz oprogramowanie do produkcji szyb zespolonych
Działanie
1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie
1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Projekt pt
Wzrost konkurenyjności Firmy Adams H. Pędzich w Mrągowie poprzez wprowadzenie innowacyjnych zmian procesu produkcyjnego stolarki PCV
Wartość całkowita projektu
3 258 709,81 PLN
Zakupione w ramach projektu
W ramach projektu zakupilismy owijarkę palet, suwnica o udźwigu do 500kg, urządzenia do buforowania, oczyszczarka naroży, innowacyjna zgrzewarkę 6-cio głowicową oraz nowowczesne centrum obróbcze
Oś priorytetowa
8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Poddziałanie
 
Projekt pt
Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją wyrobów nieseryjnych i na wymiar integrującego Firmę Adams z jej dostawcami i odbiorcami
Wartość całkowita projektu
403 595,00 PLN
Zakupione w ramach projektu
W ramach projektu zakupiliśmy komputery, oprogramowanie niezbędne do wdrożenia nowowczesnego systemu do zarządzania produkcja.

Rok: 2014-2015

Oś priorytetowa
1. Przedsiębiorczość
Działanie
1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie
1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii
Projekt pt
Poprawa konkurencyjności Firmy Adams H. Pędzich poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w produkcji i kontroli jakości wyrobów gotowych
Wartość całkowita projektu
4 780 946,84 PLN
Zakupione w ramach projektu
W ramach projektu zakupilismy innowacyjne i nowoczesne maszyny 2 szt. Centrum tnąco-obróbcze BSA, 2 linie zgrzewająco-czyszczące INTEGRA oraz komorę do badań okien i drzwi

Passiv-line

Gdzie szukać

Passiv-line

Gdzie szukać

Śledź nas !

Profil fb Adams

Copyright © 1993 - 2017 AdamS Sp. z o.o. Sp.k

Strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania. Korzystając ze strony godzisz się na to.

Adres

AdamS Sp. z o.o. Sp.k.
Leśna Droga 10a, 11-700 Mrągowo
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 742 225 24 43

Firma AdamS H.Pędzich
Ul. Giżycka 5
11-700 Mrągowo
NIP: 742 000 31 44

tel. +48 89 741 32 48
fax. +48 89 741 32 47
e-mail: adams@adams.com.pl