ZADZWOŃ DO NAS:+48 89 741 32 48
Nowe oknaFinansowanie z programu„Czyste Powietrze”dowiedz się więcej

Program “Czyste Powietrze” jest istotnym wsparciem finansowym dla osób, które termomodernizują swoje domy, czyli między innymi montują nowe energooszczędne okna, a także wymieniają nieefektywne źródła ciepła na nowoczesne.


Kto może korzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Beneficjentami programu mogą zostać właściciele oraz współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. O dofinansowanie mogą też się ubiegać właściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, które mają wyodrębnioną księgę wieczystą.


Dofinansowanie z „Czystego Powietrza” na okna

Z programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie na zakup i wymianę okien, nawet do 100% kosztów.

Podstawowe dofinansowanie wynosi
40% kosztów netto

Podwyższony poziom dofinansowania to
70% kosztów netto

Najwyższy poziom dofinansowania to
100% kosztów netto

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl

Co dokładnie sfinansujesz z programu?

Zakup i montaż stolarki okiennej, w tym: okna i drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi.

Zakup i montaż drzwi zewnętrznych, oddzielających budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym, od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż).

Zakup i montaż materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia prac towarzyszących.

Ważne!
Zakup i montaż okien i drzwi może być finansowany z programu „Czyste Powietrze” tylko wtedy, gdy są one montowane w pomieszczeniach ogrzewanych.

Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

Okna AdamS spełniające wymagania techniczne – kupisz z dofinansowaniem

PASSIV-LINE ULTRA – najcieplejsze okno pasywne

Najcieplejsze certyfikowane okno przeznaczone dla budownictwa pasywnego
i niskoenergetycznego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii okna posiadają doskonałe parametry termoizolacyjne oraz charakteryzują się ponadprzeciętną szczelnością na powietrze i wodę.


Zobacz najlepsze okna AdamS

Co, poza stolarka otworową, można sfinansować z programu „Czyste Powietrze”?


Jaka jest wysokość dofinansowania na termomodernizację?

Grupa Podstawowa

To osoby, których roczny dochód wynosi między 100 000 a 135 000 zł. Maksymalny poziom wsparcia dla termomodernizacji (bez wymiany źródła ciepła) to 33 000 zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji. Jeżeli działania obejmują także wymianę źródła, montaż fotowoltaiki i termoizolacji domu, poziom dofinansowania wynosi 66 000 zł. Dotacja jest bezzwrotna.

Podwyższone wsparcie

Podwyższone wsparcie: na osobę wynosi 1090-1894 zł przy gospodarstwie wieloosobowym, 1526-2651 zł przy gospodarstwie jednoosobowym. Mogą otrzymać do 48 000 zł na kompleksową termomodernizację i do 99 000 zł na inwestycje, łączące wymianę źródła ciepła, instalację fotowoltaiki i ocieplenie. Dotacja jest bezzwrotna.

Najwyższy poziom wsparcia

Gospodarstwom domowym o najniższych dochodach przysługuje wsparcie do 70 000 zł na kompleksową termomodernizację oraz do 135 000 zł na termomodernizację, wymianę źródła ciepła i fotowoltaikę. Ta grupa beneficjentów może otrzymać 100% z dotacji, jeżeli inwestycja nie przekroczy 135 000 zł netto. Dotacja jest bezzwrotna.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski są przygotowane do wypełnienia. (formularz wniosku jest dostępny na stronie: www.gwd.nfosigw.gov.pl) Można je wysłać:

  • przez internet na rządowym portalu www.gov.pl
  • złożyć w formie papierowej we właściwym urzędzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
  • złożyć wniosek z banku, korzystając z Kredytu Czyste Powietrze

Potrzebujesz wsparcia przy ubieganiu się o dotacje?

Skontaktuj się z nami: https://www.adams.com.pl/kontakt